Služby

Ponúkame Vám online reklamu jednoducho a účinne
Social media, blogs, viral, networking, marketing, web sites

  • WEBSITE – kvalita hlavnej webovej stránky je kľúčová, preto Vám ako prvé navrhneme optimalizácie, ktoré pripravia Vašu stránku pre ďalších zákazníkov, ktorých ste doteraz nemali.
  • SOCIAL MEDIA – povieme o Vašich produktoch a službách všetkým Vašim fanúšikom a to vtedy, keď ich práve používajú.
  • BLOGS – napíšeme o Vás články, spropagujeme Vaše pravidelné akcie, zaujímavosti a všetko to, čo môže nových zákazníkov smerovať na Váš website.
  • VIRAL – Vy máte zaujímavosť a my vieme ako ju rozšíriť používateľom internetu.
  • NETWORKING – propagáciu na internete robíme na základe informácií prestížnych agentúr, ktoré denne merajú záujmy užívateľov internetu.
  • MARKETING – je silný a efektívny  spôsob na zvýšenie predaja a následne rastu samotného ZISKU, čo je priamy a merateľný cieľ. V prostredí internetu sa čoraz častejšie využíva online marketing. Stáva sa z neho internetový nástroj, ktorý je nielen dostupný, ale aj účinný pre každého.
UX iReality media

UX iReality media